بهترین آلبوم حبیب از آغاز تا کنون؟
(30.53%) 51
مرد تنهای شب
(1.197%) 2
سلام همسایه
(1.796%) 3
آفتاب مهتاب
(5.988%) 10
همراز
(1.197%) 2
خورشید خانوم
(3.592%) 6
آخه عزیزم چی میشه؟
(4.191%) 7
صفر
(15.56%) 26
بزن باران
(22.15%) 37
کویر باور
(2.994%) 5
خداوندا
(5.389%) 9
خودشه (همراه با محمد)
(5.389%) 9
ایران بانو

تعداد شرکت کنندگان : 167